Platt un School

„Niederdeutsch macht Schule – Auftaktveranstaltung zum Start der Niederdeutschstudiengänge an der Universität Oldenburg“ – so heet en Drepen an den 24. März an de Uni in Ollenborg.

Wat fiert warrt: 25 Johr Spraken-Charta un de ne’e Bachelor-Studiengang an de Uni Ollenborg, de in’t Winter­semester 2023/2024 losgahn schall. Dat geiht üm Platt in de School: Wat mal weer, woneem wi nu staht un woneem dat henlopen schall.

De mitmaken will, schall sik hier anmellen: https://uol.de/niederdeutsch/auftaktveranstaltung