klookluustert – en plattdüütschen Podcast över Wetenschop un Sellschop

klookluustertNa de enkelten Bidrääg vun de Fulgen (Klick op den Lenk, üm na de Wöörlisten in de Bidrääg op uns Websteed to kamen)